!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastigheten

Allmän information om fastigheten.

Daglig skötsel och drift av fastigheten utförs från 2008-01-01 av Valvet Förvaltning AB.

Lägenhetsnumren omfattar fem siffror: NNXXY

NN är portens beteckning under byggtiden.

51 = Primusgatan 50

52 = Primusgatan 52

53 = Primusgatan 54

54 = Primusgatan 53

55 = Primusgatan 51

56 = Luxgatan 37

XX är våningsplanets nummer, 04 är plan 4, etc, dvs samma som hissknapparna.

Den sista siffran Y är lägenhetens löpnummer på våningsplanet.

 

Uppdaterad 2008-06-18