!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Underhåll av bostadsrätt

I lägenhetspärmen, som hör till varje lägenhet - och som följer lägenheten och inte ägaren - finns en förteckning som visar vem som har ansvaret för underhåll och reparationer i lägenheterna. Läs kapitel 1:2 "Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten?"

Observera att det är bostadsrättsinnehavaren (medlemmen) som ansvarar för och själv bekostar de allra flesta typer av reparationer och underhåll. Det står alltså medlemmen fritt att välja vem som ska utföra reparationer i lägenheten och om man vill betala eventuella jourtillägg för att reparationer ska utföras på kvällar och helger.

En vanlig missuppfattning gäller stopp i avloppen. Ett stopp i toalett eller avlopp beror nästan aldrig på stopp i fastighetens avloppsledningar utan på stopp i golvbrunnar, silar och vattenlås i lägenheten. Således är det medlemmen som ansvarar för och själv bekostar eventuella åtgärder. Medlemmen avgör om han vill rensa själv, vilken rörmokare han eventuellt vill anlita och om det är värt en extra slant att rörmokaren ska rycka ut omgående.

Vid felanmälan ska du alltid uppge namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer.

Vid fel på:

 • kabel-TV kontakta Com Hem,
  tel. 0771-550000
 • Internetuppkoppling kontakta Bredbandsbolaget,
  tel. 0770-777000

Vid läckage på vattenledningar eller om ni skall byta något på vattenledningar, en huvudsäkring som har löst ut, kontakta ert portansvarige som har nycklar för att vara behjälplig i dessa frågor.

Vid övriga fel på fastigheten

Daglig skötsel och drift av fastigheten utförs av Storholmen Förvaltning AB

Kontaktuppgifter:

tel. 0771-786 746, mån-fre kl. 07:00-21:00

www.storholmendirekt.se

info@storholmen.se

Vid "jourfall" efter kontorstid, där felet inte kan vänta till nästkommande arbetsdag, kan larmcentral kontaktas. Detta bör undvikas och ska endast ske:

 • Vid fel eller haveri där det finns risk för att följdskador kan uppstå
 • Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeläggning inte fungerar vintertid

Instruktioner

 • Ring larmcentralen, 08-657 64 00
 • Meddela att felanmälan ska vidarebefordras
 • Uppge adress samt namn och telefonnummer
 • Uppge fel eller skada

Observera
Utryckning för att åtgärda mindre fel eller fel av icke akut karaktär, debiteras den som anmält felet.

 

Uppdaterad 2018-06-11 av