!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen & Valberedningen

Styrelse

Föreningens styrelse arbetar med frågor som rör vår ekonomi, skötsel av fastigheten och andra gemensamma frågor.

En viktig fråga är det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheten i bästa möjliga skick.

Styrelsen väljs varje år av medlemmarna på föreningens stämma. Nuvarande styrelsemedlemmar finns på en egen länk i kolumnen till vänster (kräver inloggning).

Kontakta stryrelsen via e-post på 
styrelsen(snabel-a)essingeport.se 


Valberedning

Om du är intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontaka valberedningen.

Styrelsearbete ger en mycket bra insyn i den förening som du har satsat en del av din privata förmögenhet i och är även stimulerande för dig som privatperson.

Nuvarande valberedning finns på en egen länk i kolumnen till vänster (kräver inloggning). 

Uppdaterad 2018-06-11