!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lägenhetsnummer

Nya lägenhetsnumreringar

Den lägenhet som du bor i har fått nytt nummer i det lägenhetsregister som lantmäteriet just nu upprättar. Det nya numret är knutet till adressen det är därför samma nummer finns i varje portuppgång.

 

Lägenhetsnumren omfattar fem siffror: NNXXY

NN är portens beteckning under byggtiden.

51 = Primusgatan 50

52 = Primusgatan 52

53 = Primusgatan 54

54 = Primusgatan 53

55 = Primusgatan 51

56 = Luxgatan 37

XX är våningsplanets nummer, 04 är plan 4, etc, dvs samma som hissknapparna.

Den sista siffran Y är lägenhetens löpnummer på våningsplanet.

 

Mer information finns i bifogade filer.

Dokument

Lägenhetsnumrering_Essinge_Port.pdf 2011-03-07
Information_om_lägenhetsnumrering.pdf 2011-03-07

Uppdaterad 2018-06-11