!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nya medlemmar

Nya medlemsansökningar skickas skriftligen per brev till Storholmen Förvaltning.

Adress:

Storholmen Förvaltning
Blasieholmsgatan 4a
111 48 Stockholm

 

Att tänka på vid överlåtelser:

Om du ska sälja din bostadsrätt ska styrelsen godkänna köparen, dvs den nya medlemmen. Enligt gällande lagstiftning ska styrelsen behandla medlemsansökan inom fyra veckor. Storholmen behandlar dock ansökan så fort som möjligt, men räkna med att det tar ett minst ett par veckor. Styrelsen hanterar endast ansökningar i särskilda fall efter prövning av Storholmen.

Kopia på kreditupplysning ska bifogas medlemsansökan.

Vid överlåtelse utgår en administrativ avgift som uppgår till 2,5% av ett prisbasbelopp. Avgiften debiteras köparen.