13 nov 2022

Avgiftshöjning och nya avtal till parkeringarna

Av Martin Svenningsen | 2022-11-13 10:39

Beslutad avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att höja avgiften från 1 januari -23 med 5%.

Som styrelsen tidigare berättat läggs nu ett av föreningens lån om vid årsskiftet, och det medför ökade kostnader. Även el, värme och övriga tjänster stiger i pris pga inflationen, vilket medför att vi måste anpassa även intäkterna efter detta.

Nya avtal för garage- och parkeringsplatser

Styrelsen har upptäck att det i dagsläget finns flera, olika utformade, avtal för garage- och parkeringsplatser. För att få enhetlighet, så kommer alla nuvarande avtal att sägas upp. och nya att skickas ut.

Det innebär inte att någon blir av med sin plats, utan handlar enbart om att alla avtal ska vara likalydande.

Byte av belysning

Föreningen håller på att upphandla LED-belysning för att minska elkostnader och anpassa oss till att "vanliga" lysrör fasas ut kommande år efter beslut inom EU. Byte kommer att ske successivt, och startar i entréerna.

STYRELSEN