10 maj 2023

Information gällande fakturor från Tele2

Av styrelsen | 2023-05-10 11:28

För länge sedan tecknade BRF Essinge Port ett avtal med Tele2 gällande TV, i avtalet ingick ett Grundutbud samt ett tilläggsavtal för digitala tjänster, där föreningen betalade för tilläggstjänsterna.

BRF Essinge Port har sagt upp tilläggstjänsterna och behållit ett omförhandlat grundutbud med digitala kanaler som ingår i hyran. Ni får tillgång till kanalerna genom antennuttaget i lägenheterna.

Då medlemmar själva kunde lägga till fler tjänster i kombination med föreningens avtal så måste medlemmar själva säga upp dessa tjänster hos Tele2 för att inte bli debiterade för dessa.

Ni medlemmar som fått en faktura från Tele2 för TV måste säga upp era tjänster antingen genom Mitt Tele2 eller kontakta kundtjänst.

Tele2 Kundtjänst: 90 222

Tele2 Mitt Tele2: Mitt Tele2

Se nedan grundutbud som ingår i hyran och betalas av BRF Essinge Port. Grundutbudet sänds genom TV uttaget i din lägenhet.

Hälsningar

Styrelsen