15 nov 2023

Extra stämma 14 december -23

Av Martin Svenningsen | 2023-11-15 10:43

Styrelsen har beslutat att kalla till extra föreningsstämma den 14 december kl 20.00.

Stämman har bara två punkter, andra frågor kan inte väckas.

  1.  Proposition om att ge Primusgaragets samfällighetsförening i uppdrag att genomföra ny lantmäteriförrättning, för installation av laddplatser i garaget.
  2. Proposition om att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjlighet att använda del av fasad som reklamplats.

Kallelse med detaljerade proposition kommer att distribueras inom kort.

STYRELSEN