11 jan 2023

Nytt från styrelsen

Av Martin Svenningsen | 2023-01-11 07:49

Här är aktuella händelser i BRF Essinge Port.

Satsning på LED-belysning

Under första kvartalet kommer all belysning i fastighetens gemensamma utrymmen att bytas mot LED. Investeringen är stor, men styrelsen räknar med att investeringen ska betala sig inom ett par år.
Dessutom ska lysrör och vanliga glödlampor fasas ut under 2023 efter beslut av EU.
I väntan på att de nya armaturerna kommer i drift, byts trasiga lampor enbart ut i begränsad omfattning.

Upprustning av gästlägenheten

Styrelsen har beslutat att köpa in nytt möblemang till gästlägenheten. Det innebär nya sängar, täcken, lampor, sängbord med mera. 
Framöver kommer det att finnas sängplatser för tre personer.

Renovering av hissar

Under första kvartalet kommer vissa slitagedelar i hissarna att bytas. Det innebär att hissarna kommer att vara ur drift under kortare perioder.
Vi hoppas alla kan ha överseende med detta.

Sortering av hushållsavfall

Från 1 januari -23 ska hushållssopor sorteras separat, vilket uppmärksammats på många håll.
Men eftersom BRF Essinge Port har en sopsugsanläggning, så har vi dispens till Q3 2024. Detta för att avfallsanläggningarna måste byggas om.

Cykelrensning

Glöm inte att cykelrensning genomförs BÅDE inom- och utomhus. Detta omfattar även barncyklar i barnvagnsförråden.
Information har lämnats ut i samtliga brevlådor.


STYRELSEN