23 okt 2023

SLÄPP INTE IN OBEHÖRIGA I BYGGNADEN

Av Martin Svenningsen | 2023-10-23 13:38

Flera föreningar har haft problem med denna peson, som letar runt i grovsoprummet, tar med saker och välter ut sopor på golvet. Söndag den 22 oktober fick även vår förening påhälsning.

Vi uppmanar därför alla att se till att dörren går igen när ni varit i soprummen, och inte släppa in någon ni inte känner igen.

STYRELSEN