Balkonger

Levande balkong

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som gärna vill sätta upp ett balkongskydd eller en markis. Tala med Din styrelse som kan ge Dig råd och anvisningar.

Vill Du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongen, det är säkrast så. Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra på balkongen men där emot inte piska eller skaka mattor.

Skärmväggar, Insynsskydd, uteplatser, staket etc
Förändring av uteplats eller uppförande av skärmvägg, insynsskydd etc får inte ske utan styrelsens godkännande. Skärmväggar insynsskydd etc som går över balkongräcket kommer inte att godkännas.

Markiser, följande gäller

1. För att ge området ett harmoniskt helhetsintryck har bostadsrättsföreningens styrelse i samråd med arkitekten beslutat att samtliga markiser skall ha en enhetlig gulbeige kulör av fabrikat Sandatex typ Tempotest nr. 15/12.
Givetvis är andra fabrikat tänkbara men i så fall måste markisvävens kulör godkännas av styrelsen.

2. Välj manuell markis utan eller med motordrift. Markisen ska vid fönster fästas direkt på fönstersnickerierna infästnigen ska utföras av fackman. Vid balkonger fästes markisen i undersidan på ovanliggande balkongplatta. Vid terasser, uteplatser eller balkonger högst upp fästes markisen i fasad.

Balkonginglasning

Enligt Stadsbyggnadskontoret kommer bygglov ej att medges föl' inglasning av balkonger som inte redan är inglasade, d.v.s inte ingår i ursprungligt bygglov.

Parabolantenn

Parabolantenn får ej sättas upp utan styrelsens godkännande.

Senast uppdaterad 2023-05-07 av Ulf Nyström.