Grillning på balkongen

Grillning på balkongen är endast tillåtet med elgrill eller gasolgrill. Följande regler gäller för gasol.

Användande av gasol till grillar eller värmare ska följa dessa regler;

(Av säkerhetsskäl får INGA AVVIKELSER GÖRAS.)

Inne i lägenheten får endast flaskor på mindre än 5 liter hanteras och förvaras.

På balkong får max 30 liter gasol förvaras.

Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att förvara gasol i källarförråd, garage eller andra utrymmen i bostadsrättsföreningen.

Gasolflaskor ska alltid förvaras och användas stående. Var noga med att skruva till anslutningsgängor vid flaska och apparat ordentligt. Kontrollera packningar och O-ringar inför varje säsong. Använd läckspray för kontroll. Använd aldrig hemmagjorda gängor eller kopplingar.


Reduceringsventilen ska vara CE godkänd. Reduceringsventilen fästs i de flesta fall direkt i flaskan.


Endast EN559-märkt slang får användas. EN559-märkningen garanterar att slangen uppfyller kraven enligt Europeisk Standard på väderbeständighet. Det är viktigt att slangen ansluts med passande slangsockel och slangklämmor för att tätheten ska garanteras.

Avstängningsventiler ska vara avsedda för och märkta med "Gasol".

Gasolslang får aldrig dras genom yttervägg.

Gasolflaskor får inte placeras intill en elcentral eller på plats där gnistbildning kan uppkomma.

Vid missbruk-, störande- eller oaktsam hantering har bostadsrättsföreningens styrelse rätt att omedelbart förbjuda all gasol användning.

Senast uppdaterad 2023-01-22 av Ulf Nyström.