Felanmälan

Daglig skötsel och drift av fastigheten utförs av Fastighetsägarna Service AB

För akuta fel eller problem i din lägenhet, avgör du själv om du vill anlita fastighetsskötarens jourverksamhet. Lägenhetsinnehavaren betalar själv för detta.

För fel i gemensamma utrymmen, trapphus, entréer, tvättstuga och liknande, gör en Felanmälan. Anser du att det finns risk för skador på fastigheten men inte kan nå någon styrelseledamot, ring jouren.

Om ni behöver stänga av vattnet inför ett byte av tvätt eller diskmaskin eller en huvudsäkring har löst ut, kontakta ert Portombud som har nycklar för att vara behjälplig i dessa frågor.

Felanmälan

Här gör du en felanmälan.

Fältet 'Förnamn *' får inte vara tomt.
Fältet 'Efternamn *' får inte vara tomt.
Fältet 'Din e-postadress *' måste innehålla en giltig e-postadress.
Fältet 'Mobilnummer *' får inte vara tomt.
Fältet 'Beskrivning av upptäckt fel i fastigheten *' får inte vara tomt.
Du kan med hjälp av tangenterna shift eller ctrl välja flera filer i dialogen.
* anger obligatoriskt fält.

Felanmälan till Fastighetsägarna Service 

E-post: kundservice@fastighetsagarna.se

Felanmälan och kundstöd måndag - torsdag 07.00 - 17.00,  fredag 07:00 - 16:00, 08-617 76 00

Jourtelefon akut felanmälan efter kontorstid eller på helger och röda dagar, jouren, 08-657 64 50

Elavbrott i lägenheten

Kontakta primärt ditt portombud för att få hjälp att byta huvudsäkring. Skulle felet vara i din lägenhet, är det din uppgift att tillkalla elektriker.

Kostnaden faller på lägenhetsinnehavaren.

Vattenläcka

Styrelsemedlem och portombud hjälper dig att stänga av huvudkranen till lägenheten. Är läget akut ska jouren tillkallas. (se akuta ärenden)

Vid vattenskada måste man alltid kontakta styrelsen.

Ansvaret för åtgärderna är beroende på skadans uppkomst och omfattning.

Hissarna

Har någon fastnat i hissen, uppmana hen att trycka på nödknappen för snabbast hjälp.

För övriga fel, gör en felanmälan på vår hemsida. Om hissdörren inte går igen, kontrollera så det inte ligger grus eller skräp i spåren som stoppar dörren. Hjälper inte det, gör en felanmälan på vår hemsida. 

Garageporten

Om garageporten inte går upp, kontakta styrelseledamot för BRF Essinge Port eller Primusgaragets Samfällighetsförening. De kan hjälpa dig att öppna manuellt.

Om garageporten inte går igen, kontakta styrelseledamot för BRF Essinge Port eller Primusgaragets Samfällighetsförening. Då detta inte är ett lika akut problem, kan det ta lite längre tid att åtgärda.

Endast styrelsemedlemmar har behörighet att beställa reparatör.

Bredband och Kabel TV

Kabel-TV, kontakta, Tele2, Kundservice

tel. 90 222

Bredband, kontakta Telenor, Support

tel. 020-222 222

Senast uppdaterad 2023-04-04 av Ulf Nyström.