Sophantering

Hushållssopor och källsortering

Soprum med nedkast för hushållssopor och kärl för källsortering av bl.a. glas, papper, metall, plast och batterier finns på entréplanet i anslutning till entréerna Primusgatan 52 och 54.

  • För att undvika stopp i ledningssystemet undvik att slänga ned sopor som endast med svårighet kan tryckas ned i sopnedkastet.

Grovsopor

Man får under inga omständigheter slänga vitvaror eller stora möbler i Grovsoprummet
Grovsoprummet ligger mellan port 52-54 och är öppet dygnet runt, tillträde sker med eran nyckeltagg. Läs nedan regler för soprummet. I ett grovsoprum får man ställa ner avfall som emballage, madrasser, leksaker, textil, porslin, dricksglas och andra torra sopor som ryms i kärlen.

Man får inte ställa ner byggavfall i större mängd eller farligt avfall som färg-, lack- och limrester, lösnings- och rengöringsmedel, batterier och kemikalier. Detta får varje boende själv transportera till kommunens miljöstation. Elsopor som TV, datorer, lampor, finns en avsedd plats för. Fastighetsägare och de boende ska tillsammans sköta grovsoprummet så att det hålls rent och allt sorteras rätt.

Det finns inget lagkrav om att en fastighetsägare ska ha ett grovsoprum men där det är möjligt utrymmesmässigt och där lokalerna är godkända ur arbetsmiljösynpunkt, är det positivt att fastighetsägaren ger den servicen.Man får inte, utan tillstånd, ställa ut grovsopor i och omkring en fastighet. En fastighetsägare har skyldighet att hålla allmänna utrymmen och framförallt utrymningsvägar fria. Det betyder att en fastighetsägare kan komma att transportera bort allt som kan räknas som skräp. Kostnaden för borttransport belastar i slutändan hyresgästerna eftersom fastighetens kostnader ska täckas av hyrorna.

Färgrester och bilbatterier får inte lämnas i grovsoprummet, det får du själv lämna på någon av Återvinningscentralerna

Får du ta saker i grovsoprummet? Detta gäller.

I lagens mening är det att betrakta som stöld (regleras i Brottsbalken). Saker som slängs där betingar nämligen ett värde, och tillfaller fastighetsägaren, tills det de hämtas upp av nästa part, sopföretaget.

Det är kanske inte heller så att den som slängt något vill att det ska användas av någon annan. Det är alltså helt förbjudet att ta något i grovsoprummet.

Att tänka på

  • Håll soputrymmena så rena som möjligt.
  • Se till att soporna hamnar i rätt kärl och absolut inte vid sidan av dem, eller utanför soprummen.
  • Tänk på att sopor lätt drar till sig ohyra och att dörrarna därför ska hållas stängda.
  • Sprätta upp kartonger så att de blir platta och tar liten plats.
  • Kartonger sorteras för sig (wellpapp), plast från emballage och frigolit i behållaren förhårdplast.
  • Soprummen är våra sophanterares arbetsplats, vi vill inte utsätta dem för onödigt merarbete eller risk för skada.
  • Sopsortering är viktigt för miljön och påverkar också kostnaderna för föreningens sophämtning.
  • Fel ska anmälas omedelbart.

Läs mer här

Stockholms stad har en informativ hemsida med sorteringsguide och råd och tips för sopsortering. Om du är osäker på hur något ska sorteras så kan du även söka på över 1000 olika slags sopor och läsa mer om hur de ska sorteras.

Stockholm vatten och avfall

Återvinningscentraler i Stockholm

Senast uppdaterad 2023-08-23 av Ulf Nyström.