Sophantering

Hushållssopor och källsortering

Soprum med nedkast för hushållssopor och kärl för källsortering av bl.a. glas, papper, metall, plast och batterier finns på entréplanet i anslutning till entréerna Primusgatan 52 och 54.

  • För att undvika stopp i ledningssystemet undvik att slänga ned sopor som endast med svårighet kan tryckas ned i sopnedkastet.

Grovsopor

Som en extra service till medlemmarna har vi ett grovsoprum intill garagenedfarten. Här kan du lämna lite grövre sopor som inte kan/ska källsorteras eller slängas i sopnedkastet.

Grovsoprummet är öppet söndagar 18.30 - 19.00

Grovsoprummet är inte avsett för begagnade möbler eller andra skrymmande föremål. Om du t ex ska köpa en ny soffa så ta med i planeringen att du själv ska transportera bort din gamla soffa!

Färgrester och bilbatterier får inte lämnas i grovsoprummet, det får du själv lämna på någon av Återvinningscentralerna

Att tänka på

  • Håll soputrymmena så rena som möjligt.
  • Se till att soporna hamnar i rätt kärl och absolut inte vid sidan av dem, eller utanför soprummen.
  • Tänk på att sopor lätt drar till sig ohyra och att dörrarna därför ska hållas stängda.
  • Sprätta upp kartonger så att de blir platta och tar liten plats.
  • Kartonger sorteras för sig (wellpapp), plast från emballage och frigolit i behållaren förhårdplast.
  • Soprummen är våra sophanterares arbetsplats, vi vill inte utsätta dem för onödigt merarbete eller risk för skada.
  • Sopsortering är viktigt för miljön och påverkar också kostnaderna för föreningens sophämtning.
  • Fel ska anmälas omedelbart.

Läs mer här

Stockholms stad har en informativ hemsida med sorteringsguide och råd och tips för sopsortering. Om du är osäker på hur något ska sorteras så kan du även söka på över 1000 olika slags sopor och läsa mer om hur de ska sorteras.

Stockholm vatten och avfall

Återvinningscentraler i Stockholm

Senast uppdaterad 2023-01-22 av Ulf Nyström.