Nyheter

20 maj 2024

DETTA TALADE VI OM PÅ STÄDDAGEN

Av Martin Svenningsen | 2024-05-20 07:27

För dig som inte var med på stöddagen, kommer här en del av den informationen som styrelsen gav;

NYA BREDBANDET
Övergången till ny bredbandsleverantör har gått väldigt enkelt. 
Däremot har förra leverantören Tele2, varit väldigt aggressiva i sin telefonförsäljning riktad mot föreningens medlemmar.
Notera därför följande :

* Du ska INTE teckna något avtal för bredband. Detta ingår i din avgift genom gruppabonnemang med annan leverantör.
* Du kan fortfarande vara knuten till ComHem/Tele2 för TV. Grundutbudet ingår i avgiften, men allt utöver det står man själv för.
* För att få ut full fart av den nya leverantören, måste du troligen skaffa en ny router. Det är dock inte nödvändigt, om du är nöjd med den hastighet du har idag.

FASADEN
Under hösten kommer styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en tids- och åtgärdsplan för reparation av fasaden.
Detta är ett arbete där styrelsen kommer att behöva hjälp, och är du intresserad av att hjälpa till med detta, anmäl dig gärna till oss.
Maila, och skriv "Fasadgruppen" i ämnesraden.


MÅSAR
Föreningen har anlitat Anticimex för att på olika sätt förhindra måsarna från att bygga bo, och häcka på vårt tak. Dessa åtgärder är nu genomförda, och vi hoppas att dessa ska hjälpa.


STÄMMAN 2024
Kallelsen har kommit analogt till alla medlemmar. Däremot kommer alla handlingar att skickas ut digitalt.
Styrelsen kommer inte att lägga några propositioner i år. Bland annat har vi inte fått fram något bra underlag för att föreslå fasadreklam i tid till stämman.

VALBEREDNINGEN
Vill du vara med i styrelsen, eller känner någon du tror skulle passa, kontakta valberedningen. Den består av Anna Björk och Desiree Nygren.
Maila styrelsen@essingeport.se, och skriv "Valberedningen"  i ämnesfältet.

UPPRUSTNING ENTRÉERNA
Styrelsen håller just nu på att se över "entréhusen" mot Essingeleden. Dessa börjar bli slitna, och behöver rustas upp.
När det kan ske är oklart, men siktet är ställt på att inleda åtgärder under detta verksamhetsår.

STYRELSEN

29 feb 2024

Nu byter föreningen bredbandsleverantör

Av styrelsen | 2024-02-29 00:00

BRF Essinge Port har nytt avtal med Stockholms Stadsnät från första mars 2024

När kommer det nya bredbandet igång?

Driftsättningsdag då Stockholms Stadsnät börjar leverera internet hos dig och du kan börja surfa, är planerad till 29 februari, 2024. När bredbandet är driftsatt har du bekväm tillgång till snabbt och driftsäkert internet med hastighet upp till 1000/1000 Mbit genom föreningens gruppavtal.

Alla medlemmar i föreningen har fått brev med information från den Stockholm Stadsnät.

Avbrott vid driftsättningen

På driftsättningsdagen kopplas alla anslutningar i källaren över till den nya leverantören. Vid överkopplingen kan det förekomma avbrott i bredbandsleveransen på upp till 2 timmar.Överkopplingen sker mellan kl. 8-17. Vid problem med internet efter kl. 17 kontakta Stockholms Stadsnäts kundtjänst direkt för att påbörja felsökning.


Viktig information gällande din Router från Telenor

Har du en router från Telenor kommer du att bli kontaktad av Telenor för att skicka tillbaka den till Telenor. Har du frågor så kontaktar du supporten på Telenor Support
Information om ny router hittar du på projektsidan och i texten nedan.

OBSERVERA att Telenors försäljare kan kontakta dig för att teckna avtal på nytt, fast bredband via dom igen. Det ska man inte göra, eftersom det inte fungerar efter 1 mars.

För att endast använda internet utan extra tjänster (tv, telefoni) behöver du bara ansluta en router till bredbandsuttaget. Du kan ansluta en befintlig router. Behöver du en ny så finns routrar som Stockholm Stadsnät har testat och rekommenderar i nätet att köpa i Stockholms Stadsnät webbshop. Det går även att köpa router från valfri återförsäljare av elektronikprodukter.


Mer information finns här, Bredband Stockholms Stadsnät

22 feb 2024

Skada port 52

Av Martin Svenningsen | 2024-02-22 14:55

En lastbil har kört sönder taket ovanför port 52:s entré.
Skadan är registrerad och kommer att lagas så snart ansvarsfrågan är utredd.

STYRELSEN

8 jan 2024

Förbud mot matfett i avloppet

Av Martin Svenningsen | 2024-01-08 12:45

Från och med 1 januari 2024 införs en ny lagstiftning för hantering av ätligt fett och oljor. Det får inte längre hällas ut i avloppet, utan ska sorteras som matavfall eller lämnas till återvinningscentral.

Gör så här istället

Stekfett och mindre mängder fett

1. Torka ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper och släng pappret i matavfallet. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet kan användas för att producera biogas.

2. Mindre mängder fett kan också samlas in tillsammans med matavfallet. Ett sätt är att låta fettet stelna i kylen, till exempel i en kopp. Det stelnade fettet är lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet.

Större mängder flytande fett och olja

3. Större mängder fett och avsvalnad matolja (till exempel frityrolja) hälls med hjälp av en tratt i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork och lämnas på kommunens återvinningscentral.

Övrig sopsortering enligt nya riktlinjer

Föreningen har dispens från att sortera matavfall separat, i väntan på att sophanteringsanläggningarna ska vara ombyggda. Detta förväntas vara klart under innevarande år.

8 jan 2024

När behandlar styrelsen mitt ärende?

Av Martin Svenningsen | 2024-01-08 12:29

Många ärenden och frågor som skickas till styrelsen, måste tas upp formellt på våra sammanträden.
Därför kan det ibland ta lite tid att få svar på sitt ärende.

(Detta gäller naturligtvis inte felanmälan, som kräver snabba åtgärder. Dessa behöver inte heller beslutas på ett ordinarie sammanträde.)

Styrelsen sammanträder generellt första måndagen i månaden, förutom under sommaren.
Skulle den dagen infalla på en storhelg, flyttas sammanträdet en vecka framåt.

Svar på allmänna frågor kan ofta hittas på hemsidan.

STYRELSEN

28 nov 2023

Nytt försäkringsbolag / New insurance company (bilangual information)

Av Martin Svenningsen | 2023-11-28 10:07

Föreningen har tecknat nytt försäkringsavtal med Brandkontoret, som kommer att gälla från 1 december 2023.

Orsaken är vårt tidigare bolag höjt premien, och att vi kunnat få samma tjänst från Brandkontoret utan att behöv betala mer.

För alla boende innebär det att bostadstillägget som hos BRF Essinge Port INGÅTT i föreningens försäkring tidigare, flyttas till Brandsäkra. Det blir alltså inga förändringar, mer än att dessa från 1 december ligger i vårt nya bolag. 

Självriskerna är desamma, och vi hoppas också på fortsatt god service.

OBSERVERA att det alltså INTE är en komplett hemförsäkringen, utan enbart detta tillägg.

Samtliga medlemmar måste även i fortsättningen ha egen hemförsäkring.

STYRELSEN

=============================================================

In english

BRF Essinge Port has signed a new insurance agreement with Brandkontoret, which will apply from the 1st of December 2023.
The reason is that our previous company raised the premium, and that we were able to get the 
same service from Brandkontoret for the same cost.

For all residents, this means that the supplementary insurance that is required, called Housing 
Supplement (In Swedish “Bostadsrättstillägg”), will be handeled by Brandkontoret.
The deductibles are the same, and we also hope for continued good service.

NOTE that you still must have the full protection of your condominium. Check your situation with your 
insurance company.

THE BOARD OF BRF ESSINGE PORT
5 apr 2023

Lagen skärpt för renovering i lägenhet utan tillstånd

Av Martin Svenningsen | 2023-04-05 13:44

Den 1 januari 2023 trädde en lagändring i kraft som innebär hårdare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet.

De nya reglerna i Bostadsrättslagen förtydligar att bostadsrättshavaren inte utan tillstånd får utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar förändringar eller nybyggnation som avser följande:

  • Ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller ventilation,
  • Anordning som hör till ventilationssystemet (exempelvis fläktar, ventiler eller ventilationsdon),
  • Del av fastighetens brandskydd (exempelvis brandtätning och gränser mellan brandceller),
  • Ingrepp i bärande konstruktion,
  • Ändring av planlösning,

Om en bostadsrättshavare har utfört en otillåten renovering kan det leda till uppsägning av bostadsrätten om bostadsrättshavaren inte efter föreningens begäran antingen i efterhand ansöker om tillstånd för renoveringen och får det beviljat, eller återställer lägenheten så som den var innan den otillåtna renoveringen utfördes.

Har du frågor, kika på förenings hemsida, där man också kan läsa hur man söker tillstånd i vår förening.

STYRELSEN

16 mar 2023

Information om bredband och TV

Av Ulf Nyström | 2023-03-16 07:40

Hej medlemmar i BRF Essinge Port,

Med anledning av att Tele2 skickat ut att BRF Essinge Port sagt upp avtalet, kommer här ett förtydligande av vad som gäller för TV och bredband.

Grundprincipen är att ingenting kommer att märkas.

TV 

Föreningen har haft ett avtal med Tele2/ComHem som är uppsagt -MEN DET ÄR OMFÖRHANDLAT och ett nytt gruppavtal är undertecknat. Eftersom det gamla är uppsagt försöker Tele2 ge sken av att allt försvinner. Så är alltså inte fallet, utan grundutbudet av kanaler kommer att finnas kvar.

Har man redan fler kanaler, ska inte det påverkas vid övergången.

BREDBAND

BRF Essinge Port har sagt upp gruppavtalet med Bredbandsbolaget/Telenor och tecknat nytt gruppavtal med Stockholms Stadsnät som levererar 1000 Mbit/s tjänst, detta avtal och tjänst träder ikraft 2024-03-01.

Föreningen har inget bredbandsavtal med Tele2.

Bredbandet från Stockholms Stadsnät kommer ingå i hyran. Styrelsen har tecknat ett mycket förmånligt avtal med Stockholms Stadsnät vilket gör att vi kan sänka våra kostnader avsevärt.

Det kan ske ett kort avbrott av bredband under övergången, mer information sker när vi närmar oss övergången.

Hälsningar

Styrelsen

30 sep 2022

Viktig information gällande porttelefonerna

Av Ulf Nyström | 2022-09-30 11:11

Porttelefonen är i drift mellan 06:00 – 23:00. Besökare utanför dessa tider gör följande, trycker på knappen B på porttelefonen och slår in mobilnumret till den man skall besöka. När man blir uppringd från porttelefonen så öppnar man dörren genom att trycka på siffran 5 på sin telefon. Detta gäller även dig själv om du inte har din tagg med dig, tryck på knappen B på porttelefonen och slå in ditt egna mobilnummer på porttelefonen, porttelefonen ringer upp din mobil och du öppnar dörren med knappen 5 på din mobiltelefon.

21 sep 2022

Bokning av Tvättstuga och Gästlägenhet

Av styrelsen | 2022-09-21 11:40

Nu fungerar det även att boka via dator på denna länk, Axema Bokning användarnamn och lösenord står på påsen som ni fick era brickor i.

Hälsningar

Styrelsen

Senast uppdaterad 2023-01-22 av Ulf Nyström.