Nyheter

11 jan 2023

Nytt från styrelsen

Av Martin Svenningsen | 2023-01-11 07:49

Här är aktuella händelser i BRF Essinge Port.

Satsning på LED-belysning

Under första kvartalet kommer all belysning i fastighetens gemensamma utrymmen att bytas mot LED. Investeringen är stor, men styrelsen räknar med att investeringen ska betala sig inom ett par år.
Dessutom ska lysrör och vanliga glödlampor fasas ut under 2023 efter beslut av EU.
I väntan på att de nya armaturerna kommer i drift, byts trasiga lampor enbart ut i begränsad omfattning.

Upprustning av gästlägenheten

Styrelsen har beslutat att köpa in nytt möblemang till gästlägenheten. Det innebär nya sängar, täcken, lampor, sängbord med mera. 
Framöver kommer det att finnas sängplatser för tre personer.

Renovering av hissar

Under första kvartalet kommer vissa slitagedelar i hissarna att bytas. Det innebär att hissarna kommer att vara ur drift under kortare perioder.
Vi hoppas alla kan ha överseende med detta.

Sortering av hushållsavfall

Från 1 januari -23 ska hushållssopor sorteras separat, vilket uppmärksammats på många håll.
Men eftersom BRF Essinge Port har en sopsugsanläggning, så har vi dispens till Q3 2024. Detta för att avfallsanläggningarna måste byggas om.

Cykelrensning

Glöm inte att cykelrensning genomförs BÅDE inom- och utomhus. Detta omfattar även barncyklar i barnvagnsförråden.
Information har lämnats ut i samtliga brevlådor.


STYRELSEN

17 dec 2022

Tänk på brandrisken

Av Ulf Nyström | 2022-12-17 10:17
7 dec 2022

Så kallt får det vara i lägenheten

Av styrelsen | 2022-12-07 08:24

Nedan följer information från Fastighetsägarna om inomhustemperaturen. Artikeln kan läsas här också, Så kallt får det vara i lägenheten

När utomhustemperaturen sjunker är det många som undrar hur kallt det får vara i en lägenhet och hur länge man ska behöva vänta på att värmesystemet kommer igång. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring temperatur i lägenheter och vad man kan gör om det är för kallt i en lägenhet.

Hur kallt får det vara i en lägenhet?

Olika människor uppfattar temperaturer på helt olika sätt, det som kan vara för kallt för någon är behagligt för någon annan. Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger dock att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 24 grader. Det är riktlinjer som gäller båda hyresrätter och bostadsrätter.

  • Temperaturen får inte långvarigt vara lägre än 18 grader, eftersom det då finns risk för människors hälsa. För förskolor, ålderdomshem och liknande lokaler bör temperaturen vara minst 20 grader.

Ibland varierar utetemperaturen från dag till dag och det kan ta en tid innan värmesystemet sätter igång. Är det okej?

Utetemperaturen kan variera kraftigt från en dag till en annan, exempelvis vid omslag från plusgrader till flera minusgrader under en kortare tid. Det gör att värmesystemet som styrs av bland annat utetemperaturen kan ta lite tid på sig att komma igång. Man får som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare acceptera att det är lite kallare en period innan värmesystemet helt kommit igång, men om man upplever att det är för kallt och inte blir varmare på några dagar bör man höra av sig till sin hyresvärd eller styrelsen för bostadsrättsföreningen.

Vad gör jag om det är kallt i en lägenhet?

Om det är kallt i lägenheten ska man kontakta sin hyresvärd eller styrelsen för bostadsrättsföreningen som då bör mäta temperaturen och undersöka orsaken till temperaturer under 20 grader.

Hur ska temperaturen mätas?

Temperaturen ska mätas en meter upp från golvet och en bit in i rummet. Golvtemperaturen får inte vara lägre än 16 grader.

En del upplever att det är varmt i lägenheten men att drag från fönster gör att det känns kallt. Vad gör man då?

Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag. Drag är en vanlig orsak till obehag.

Drag i lägenheter behöver därför ofta kompenseras med höjd lufttemperatur. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 meter per sekund under vinterhalvåret.

Vad kan bostadsrättsinnehavaren eller hyresgästen själv göra för att det inte ska vara för kallt i lägenheten?

  • Be den boende att se över så att möbler inte hindrar värmen från elementen att spridas.
  • Om den boende upplever att det är kallt i lägenheten. Be henne eller honom att mäta temperaturen i lägenheten. Temperaturen ska mätas en meter upp från golvet mitt i rummet.

Tänk på att

  • Om temperaturen långvarigt är under 20 grader ska hyresvärden eller styrelsen för bostadsrättsföreningen göra mätningar för att undersöka orsaken till den låga temperaturen.
  • Vi rekommenderar inte att den boende själv luftar elementen. Luftar man elementen felaktigt är det stor risk för vattenskador och då är det bättre att låta ett proffs ta hand om luftningen.
13 nov 2022

Avgiftshöjning och nya avtal till parkeringarna

Av Martin Svenningsen | 2022-11-13 10:39

Beslutad avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att höja avgiften från 1 januari -23 med 5%.

Som styrelsen tidigare berättat läggs nu ett av föreningens lån om vid årsskiftet, och det medför ökade kostnader. Även el, värme och övriga tjänster stiger i pris pga inflationen, vilket medför att vi måste anpassa även intäkterna efter detta.

Nya avtal för garage- och parkeringsplatser

Styrelsen har upptäck att det i dagsläget finns flera, olika utformade, avtal för garage- och parkeringsplatser. För att få enhetlighet, så kommer alla nuvarande avtal att sägas upp. och nya att skickas ut.

Det innebär inte att någon blir av med sin plats, utan handlar enbart om att alla avtal ska vara likalydande.

Byte av belysning

Föreningen håller på att upphandla LED-belysning för att minska elkostnader och anpassa oss till att "vanliga" lysrör fasas ut kommande år efter beslut inom EU. Byte kommer att ske successivt, och startar i entréerna.

STYRELSEN

7 okt 2022

Utbyte av låscylindrar

Av styrelsen | 2022-10-07 07:47

Utbyte av låscylindrar till våra portar samt gemensamma utrymmen beräknas att börja 11-12 Oktober. 

Detta innebär att det är era taggar som gäller samt bli uppringd från porttelefonen. Kontrollera att era

taggar samt porttelefon fungerar för er. Kontakta Styrelsen vid eventuella problem.

Hälsningar

Styrelsen

30 sep 2022

Viktig information gällande porttelefonerna

Av Ulf Nyström | 2022-09-30 11:11

Porttelefonen är i drift mellan 06:00 – 23:00. Besökare utanför dessa tider gör följande, trycker på knappen B på porttelefonen och slår in mobilnumret till den man skall besöka. När man blir uppringd från porttelefonen så öppnar man dörren genom att trycka på siffran 5 på sin telefon. Detta gäller även dig själv om du inte har din tagg med dig, tryck på knappen B på porttelefonen och slå in ditt egna mobilnummer på porttelefonen, porttelefonen ringer upp din mobil och du öppnar dörren med knappen 5 på din mobiltelefon.

28 sep 2022

Uppmaning

Av styrelsen | 2022-09-28 14:45

Då var det nya passersystemet driftsatt och igång. Styrelsen uppmanar er att kontrollera att ert namn finns med på den digitala tavlan i entrén, samt kontrollera att ert namn finns med i porttelefonen.

Prova att ringa upp er själva och tryck på siffran 5 på er telefon för att öppna dörren, detta är av yttersta vikt då ni på den vägen släpper in bud som ska till er då portkoder är borttagna.

Är det något som inte är som det ska kontakta styrelsen. Prova också att logga in på vår nya uppdaterade hemsida, BRF Essinge Port

Hälsningar

Styrelsen

21 sep 2022

Bokning av Tvättstuga och Gästlägenhet

Av styrelsen | 2022-09-21 11:40

Nu fungerar det även att boka via dator på denna länk, Axema Bokning användarnamn och lösenord står på påsen som ni fick era brickor i.

Hälsningar

Styrelsen

19 sep 2022

Porttelefon

Av styrelsen | 2022-09-19 11:40

Vårt nya passersystem skall lämnas över till oss nu på onsdag och då skall allt vara programmerat.

Kontrollera på onsdag om ert namn finns med i porttelefonen annars kontakta styrelsen så löser vi det.

Hälsningar

Styrelsen

16 sep 2022

Välkommen till vår nya hemsida!

Av styrelsen | 2022-09-16 18:42
16 sep 2022

Uppdatering passersystemet

Av styrelsen | 2022-09-16 11:41

Tvättstugan

Nya bokningssystemet för tvättstugan går nu i drift och kan börja användas från och med fredag den 16 september.

Bokningar görs initialt via den digitala tavlan i varje port. Aktivera skärmen med hjälp av nyckelbrickan.

Boende i port 37, 51 och 53 enbart kan boka tvättstugan i port 37.

Boende i port 50, 52 och 54 kan enbart boka tvättstugan i port 54.

Detta för att få till en jämnare belastning och slitage på maskinparken.

Koder och nycklar

  • Koderna fungerar fram till den 23 september.
  • Nycklarna till entréerna fungerar fram till den 30 september.

Det är viktigt att anmäla om porttelefoner eller brickor inte fungerar som de ska. Kontakta Styrelsen

Grovsoprummet

Från och med måndag den 19 september har åter alla medlemmar tillgång till grovsoprummet. Då är också övervakningssystemet aktiverat. Missbruk kan innebära att den medlem som inte sköter sorteringen korrekt, kan fråntas möjligheten att komma in i grovsoprummet.

Garaget

Den nya fjärrkontrollen fungerar nu, och den är också nyckelbricka för att komma in i garaget.

Senast uppdaterad 2023-01-22 av Ulf Nyström.