Nyheter

28 nov 2023

Nytt försäkringsbolag / New insurance company (bilangual information)

Av Martin Svenningsen | 2023-11-28 10:07

Föreningen har tecknat nytt försäkringsavtal med Brandsäkra, som kommer att gälla från 1 december 2023.

Orsaken är vårt tidigare bolag höjt premien, och att vi kunnat få samma tjänst från Brandsäkra utan att behöv betala mer.

För alla boende innebär det att bostadstillägget som hos BRF Essinge Port INGÅTT i föreningens försäkring tidigare, flyttas till Brandsäkra. Det blir alltså inga förändringar, mer än att dessa från 1 december ligger i vårt nya bolag. 

Självriskerna är desamma, och vi hoppas också på fortsatt god service.

OBSERVERA att det alltså INTE är en komplett hemförsäkringen, utan enbart detta tillägg.

Samtliga medlemmar måste även i fortsättningen ha egen hemförsäkring.

STYRELSEN

=============================================================

In english

BRF Essinge Port has signed a new insurance agreement with Brandsäkra, which will apply from the 1st of December 2023.
The reason is that our previous company raised the premium, and that we were able to get the 
same service from Brandsäkra for the same cost.

For all residents, this means that the supplementary insurance that is required, called Housing 
Supplement (In Swedish “Bostadsrättstillägg”), will be handeled by Brandsäkra.
The deductibles are the same, and we also hope for continued good service.

NOTE that you must have the full protection of your condominium. Check your situation with your 
insurance company.

THE BOARD OF BRF ESSINGE PORT
15 nov 2023

Extra stämma 14 december -23

Av Martin Svenningsen | 2023-11-15 10:43

Styrelsen har beslutat att kalla till extra föreningsstämma den 14 december kl 20.00.

Stämman har bara två punkter, andra frågor kan inte väckas.

 1.  Proposition om att ge Primusgaragets samfällighetsförening i uppdrag att genomföra ny lantmäteriförrättning, för installation av laddplatser i garaget.
 2. Proposition om att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjlighet att använda del av fasad som reklamplats.

Kallelse med detaljerade proposition kommer att distribueras inom kort.

STYRELSEN23 okt 2023

SLÄPP INTE IN OBEHÖRIGA I BYGGNADEN

Av Martin Svenningsen | 2023-10-23 13:38

Flera föreningar har haft problem med denna peson, som letar runt i grovsoprummet, tar med saker och välter ut sopor på golvet. Söndag den 22 oktober fick även vår förening påhälsning.

Vi uppmanar därför alla att se till att dörren går igen när ni varit i soprummen, och inte släppa in någon ni inte känner igen.

STYRELSEN

9 jun 2023

Nya rutiner för hantering av köplats till parkering

Av Ulf Nyström | 2023-06-09 07:48

För att ställa dig i kö till en garageplats eller utomhusparkering gör du detta på Storholmen Förvaltning webbsida, Inloggning kösystem du måste välja "Skapa Inloggning" om det är första gången du besöker sidan.

Här kan du själv sedan anmäla köplats eller lämna köplats. Du kan också se din status på köplatsen.

10 maj 2023

Information gällande fakturor från Tele2

Av styrelsen | 2023-05-10 11:28

För länge sedan tecknade BRF Essinge Port ett avtal med Tele2 gällande TV, i avtalet ingick ett Grundutbud samt ett tilläggsavtal för digitala tjänster, där föreningen betalade för tilläggstjänsterna.

BRF Essinge Port har sagt upp tilläggstjänsterna och behållit ett omförhandlat grundutbud med digitala kanaler som ingår i hyran. Ni får tillgång till kanalerna genom antennuttaget i lägenheterna.

Då medlemmar själva kunde lägga till fler tjänster i kombination med föreningens avtal så måste medlemmar själva säga upp dessa tjänster hos Tele2 för att inte bli debiterade för dessa.

Ni medlemmar som fått en faktura från Tele2 för TV måste säga upp era tjänster antingen genom Mitt Tele2 eller kontakta kundtjänst.

Tele2 Kundtjänst: 90 222

Tele2 Mitt Tele2: Mitt Tele2

Se nedan grundutbud som ingår i hyran och betalas av BRF Essinge Port. Grundutbudet sänds genom TV uttaget i din lägenhet.

Hälsningar

Styrelsen

5 apr 2023

Lagen skärpt för renovering i lägenhet utan tillstånd

Av Martin Svenningsen | 2023-04-05 13:44

Den 1 januari 2023 trädde en lagändring i kraft som innebär hårdare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet.

De nya reglerna i Bostadsrättslagen förtydligar att bostadsrättshavaren inte utan tillstånd får utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar förändringar eller nybyggnation som avser följande:

 • Ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller ventilation,
 • Anordning som hör till ventilationssystemet (exempelvis fläktar, ventiler eller ventilationsdon),
 • Del av fastighetens brandskydd (exempelvis brandtätning och gränser mellan brandceller),
 • Ingrepp i bärande konstruktion,
 • Ändring av planlösning,

Om en bostadsrättshavare har utfört en otillåten renovering kan det leda till uppsägning av bostadsrätten om bostadsrättshavaren inte efter föreningens begäran antingen i efterhand ansöker om tillstånd för renoveringen och får det beviljat, eller återställer lägenheten så som den var innan den otillåtna renoveringen utfördes.

Har du frågor, kika på förenings hemsida, där man också kan läsa hur man söker tillstånd i vår förening.

STYRELSEN

16 mar 2023

Information om bredband och TV

Av Ulf Nyström | 2023-03-16 07:40

Hej medlemmar i BRF Essinge Port,

Med anledning av att Tele2 skickat ut att BRF Essinge Port sagt upp avtalet, kommer här ett förtydligande av vad som gäller för TV och bredband.

Grundprincipen är att ingenting kommer att märkas.

TV 

Föreningen har haft ett avtal med Tele2/ComHem som är uppsagt -MEN DET ÄR OMFÖRHANDLAT och ett nytt gruppavtal är undertecknat. Eftersom det gamla är uppsagt försöker Tele2 ge sken av att allt försvinner. Så är alltså inte fallet, utan grundutbudet av kanaler kommer att finnas kvar.

Har man redan fler kanaler, ska inte det påverkas vid övergången.

BREDBAND

BRF Essinge Port har sagt upp gruppavtalet med Bredbandsbolaget/Telenor och tecknat nytt gruppavtal med Stockholms Stadsnät som levererar 1000 Mbit/s tjänst, detta avtal och tjänst träder ikraft 2024-03-01.

Föreningen har inget bredbandsavtal med Tele2.

Bredbandet från Stockholms Stadsnät kommer ingå i hyran. Styrelsen har tecknat ett mycket förmånligt avtal med Stockholms Stadsnät vilket gör att vi kan sänka våra kostnader avsevärt.

Det kan ske ett kort avbrott av bredband under övergången, mer information sker när vi närmar oss övergången.

Hälsningar

Styrelsen

7 dec 2022

Så kallt får det vara i lägenheten

Av styrelsen | 2022-12-07 08:24

Nedan följer information från Fastighetsägarna om inomhustemperaturen. Artikeln kan läsas här också, Så kallt får det vara i lägenheten

När utomhustemperaturen sjunker är det många som undrar hur kallt det får vara i en lägenhet och hur länge man ska behöva vänta på att värmesystemet kommer igång. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring temperatur i lägenheter och vad man kan gör om det är för kallt i en lägenhet.

Hur kallt får det vara i en lägenhet?

Olika människor uppfattar temperaturer på helt olika sätt, det som kan vara för kallt för någon är behagligt för någon annan. Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger dock att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 24 grader. Det är riktlinjer som gäller båda hyresrätter och bostadsrätter.

 • Temperaturen får inte långvarigt vara lägre än 18 grader, eftersom det då finns risk för människors hälsa. För förskolor, ålderdomshem och liknande lokaler bör temperaturen vara minst 20 grader.

Ibland varierar utetemperaturen från dag till dag och det kan ta en tid innan värmesystemet sätter igång. Är det okej?

Utetemperaturen kan variera kraftigt från en dag till en annan, exempelvis vid omslag från plusgrader till flera minusgrader under en kortare tid. Det gör att värmesystemet som styrs av bland annat utetemperaturen kan ta lite tid på sig att komma igång. Man får som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare acceptera att det är lite kallare en period innan värmesystemet helt kommit igång, men om man upplever att det är för kallt och inte blir varmare på några dagar bör man höra av sig till sin hyresvärd eller styrelsen för bostadsrättsföreningen.

Vad gör jag om det är kallt i en lägenhet?

Om det är kallt i lägenheten ska man kontakta sin hyresvärd eller styrelsen för bostadsrättsföreningen som då bör mäta temperaturen och undersöka orsaken till temperaturer under 20 grader.

Hur ska temperaturen mätas?

Temperaturen ska mätas en meter upp från golvet och en bit in i rummet. Golvtemperaturen får inte vara lägre än 16 grader.

En del upplever att det är varmt i lägenheten men att drag från fönster gör att det känns kallt. Vad gör man då?

Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag. Drag är en vanlig orsak till obehag.

Drag i lägenheter behöver därför ofta kompenseras med höjd lufttemperatur. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 meter per sekund under vinterhalvåret.

Vad kan bostadsrättsinnehavaren eller hyresgästen själv göra för att det inte ska vara för kallt i lägenheten?

 • Be den boende att se över så att möbler inte hindrar värmen från elementen att spridas.
 • Om den boende upplever att det är kallt i lägenheten. Be henne eller honom att mäta temperaturen i lägenheten. Temperaturen ska mätas en meter upp från golvet mitt i rummet.

Tänk på att

 • Om temperaturen långvarigt är under 20 grader ska hyresvärden eller styrelsen för bostadsrättsföreningen göra mätningar för att undersöka orsaken till den låga temperaturen.
 • Vi rekommenderar inte att den boende själv luftar elementen. Luftar man elementen felaktigt är det stor risk för vattenskador och då är det bättre att låta ett proffs ta hand om luftningen.
30 sep 2022

Viktig information gällande porttelefonerna

Av Ulf Nyström | 2022-09-30 11:11

Porttelefonen är i drift mellan 06:00 – 23:00. Besökare utanför dessa tider gör följande, trycker på knappen B på porttelefonen och slår in mobilnumret till den man skall besöka. När man blir uppringd från porttelefonen så öppnar man dörren genom att trycka på siffran 5 på sin telefon. Detta gäller även dig själv om du inte har din tagg med dig, tryck på knappen B på porttelefonen och slå in ditt egna mobilnummer på porttelefonen, porttelefonen ringer upp din mobil och du öppnar dörren med knappen 5 på din mobiltelefon.

21 sep 2022

Bokning av Tvättstuga och Gästlägenhet

Av styrelsen | 2022-09-21 11:40

Nu fungerar det även att boka via dator på denna länk, Axema Bokning användarnamn och lösenord står på påsen som ni fick era brickor i.

Hälsningar

Styrelsen

Senast uppdaterad 2023-01-22 av Ulf Nyström.