Grannsamverkan

Här läggs information upp löpande kring grannsamverkan.

Gå in på www.samverkanmotbrott.se
Under ikonen ”Detta är Grannsamverkan” finns ett flertalkorta filmer. Ta del av filmerna.

Senast uppdaterad 2022-09-17 av Ulf Nyström.