Sopsug

Vi har ett sopsugssystem i vår fastighet där föreningen ingår i en samfällighet med övriga bostadsrättsföreningar på Lilla Essingen, vår representant i LUX Samfällighetsförening är Hürriyet Demirörs.

Tänk på att inte kasta skrymmande saker eller kattsand i sopnedkasten, dessa skall kastas i grovsoprummet, då det kan orsaka stopp i sopsugen. Kattsand ger ett onödigt slitage på sopsugen. Föreningen betalar en avgift till samfälligheten som har hand om sopsugen. Stopp i sopsugen samt slitage är väldigt kostsamt för föreningen, så vi måste ta hand om våra sopnedkast.

Alla sopor som slängs i sopnedkastet måste vara i väl förslutna plastpåsar, detta är för att förhindra lukt och löst matavfall blir kvar i tanken och drar till sig ohyra.

Vår sopsug har levererats av Envac som också sköter tömning och service. 

Senast uppdaterad 2023-01-22 av Ulf Nyström.