Trivselregler

Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap. I all gemenskap måste det finnas regler för att allt skall fungera. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla trivselregler. Om dessa följs bidrar vi till en bra grannsämja, att vårt område ser snyggt och attraktivt ut. Vi slipper också onödiga kostnader. Ett välskött hus ger dessutom våra lägenheter ett högre värde.

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar liksom de ordningsregler som framgår av boendepärmen.

Balkongen
Visa alltid hänsyn till din omgivning vid aktiviteter på balkongen. Detta gäller till exempel:

- Rökning

- Grillning

- Vattning av växter

- Skaka mattor

- Sopning

Du får inte heller sätta upp insynsskydd som är högre än balkongräcket.

Barnvagnar
Det finns rum, märkta ”entréförråd”, speciellt avsedda för barnvagnar, pulkor och liknande i entréplanet eller i källaren. I de förråden får inte cyklar förvaras. Barnvagnar får inte förvaras i entréer och trapphus.

Borrning och spikning
Om du behöver borra, spika eller utföra något annat arbete som kan vara störande måste det utföras med hänsyn till övriga boende. Borrning är endast tillåtet på följande tider:
Måndag-fredag kl 08.00-20.00
Lördag och söndag kl 10.00-18.00

Cyklar
Cyklar skall ställas i förråden avsedda för cyklar om de skall förvaras inomhus. Cykelförråden finns i Luxgatan 37 med ingång från parksidan på plan 2

Flyttning
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap.

Vid avflyttning gör styrelsen en inspektion av lägenheten så inga olovliga förändringar gjorts. Om så skulle fara fallet, måste dessa återställas. Den som säljer lägenheten står för kostnaden.

Grillning på balkong
Ta alltid stor hänsyn till dina grannar när du använder din balkong för olika aktiviteter, t.ex. grillning. Grillning med kolgrill är förbjudet på grund av brandrisken.

Livlig granne
Alla måste visa respekt för sina grannar, och i det ingår till exempel att inte störa någons nattsömn. Ska du ha fest, så prata med dina grannar innan.

Det är vanligt att sätta upp lappar i trappuppgången och varna grannarna innan man har fest. Men den metoden är inte juridiskt hållbar. Självklart måste man få spela musik, och när man bor i ett flerfamiljshus ingår det att man hör grannarna ibland.

Men att uppfattas som störande är någonting helt annat. Ska man ha fest är det bättre att prata med sina grannar, än att sätta upp lappar. Be grannarna att höra av sig så fort de blir störda och om de knackar på eller ringer, så sänk genast volymen. Det bästa är om man kan reda ut sådana här saker grannar emellan.

Är du den som blivit störd, så prata först med din granne. Fungerar inte det så kan du kontakta styrelsen i din bostadsrättsförening. Då är det viktigt att du skriver ner tid och datum för störningen, och även hur du blev störd. En enstaka fest behöver inte tas upp med styrelsen, men om du känner att du blir störd vid upprepade tillfällen kan en kontakt med din styrelse vara ett sätt att reda ut problemet.

En störande granne måste först få reda på att han eller hon stör, och sedan en chans att bättra sig. Därför är det bra om någon i styrelsen kontaktar honom eller henne direkt efter att ett klagomål kommit in. Då räcker det med ett samtal.

Blir det inte bättre kan styrelsen skicka ett brev med "anmodan om rättelse". Brevet ska också upplysa personen i fråga om att han eller hon omedelbart ska sluta störa sina grannar och att störningen annars kan leda till avhysning.

Som sista utväg kan styrelsen ansöka hos tingsrätten om uppsägning av den störande grannen för att kunna avhysa denne. Då krävs bevis i form av dokumentation, vittnen och eventuellt rapporter från polis och väktare.

Se även "Störande grannar" nedan.

Oönskad post
Om du får oönskad post i din brevlåda måste du själv kasta den i papperssoporna eller sända tillbalka den till avsändaren. Ingen städar upp efter dig om du lämnar oönskad post, gratistidningar etc utanför postfacken. Posten respekterar om du försett din brevlåda med texten ”ingen reklam” men gratistidningar och andra reklamutdelare låter sig inte hindras.

Rökning
Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåtet liksom att kasta fimpar utanför våra portar eller från balkongen. Att kasta fimpar är sedan januari 2022 olagligt.

Tänk också på att visa hänsyn till dina grannar vid rökning på balkongerna.

Sophantering
Soprum med nedkast för hushållssopor och kärl för källsortering av bl.a. glas, papper, metall och plast finns på entréplanet i anslutning till entréerna Primusgatan 52 och 53. Vid eventuella fel, se felanmälan. Sopor får aldrig lämnas utanför lägenhetsdörren eller i trappuppgången.

Intill garagenedfarten finns grovsoprummet för grövre sopor som inte kan/ska källsorteras eller slängas i sopnedkastet. Se gärna till att dina grovsopor är ihopsamlade inte har några lösa delar.

För allas trivsel är det viktigt att vi håller soputrymmena så rena som möjligt. Se till att soporna hamnar i rätt kärl och absolut inte vid sidan av kärlen, eller utanför soprummen.

Sita hämtar ingenting som ligger utanför kärlen!

Störande grannar
Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot.

Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00.

Om du blir störd av din granne, skall du i första hand kontakta denne, och försöka lösa problemet. Fungerar inte detta, så får du kontakta styrelsen. I detta skede bör du börja dokumentera störningarna så noga som möjligt. Använd formuläret nedan.

Säkerhet och ansvar
Vi ansvarar tillsammans för entré, cykelrum, entréförråd och källare etc.

Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta för att förhindra inbrott.

Ur brandsäkerhets- och utrymmningssynpunkt är det viktigt att hålla trapphusen fria. Inga cyklar eller barnvagnar får ställas i trapphusen.

Det är viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som tillhör respektive lägenhet och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning reda skapar trivsel samt underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare att utföra sina sysslor.

Tvättstuga
För att alla skall kunna ha nytta av de gemensamma tvättutrymmena är det viktigt att alla tar del av och följer nedanstående regler.

Maskinerna får endast användas på de tider som finns angivna vid respektive tvättstuga.

Lämna tvättstugan väl städad och i det skick som du själv vill finna den i.

Glöm inte att rengöra filter i torktumlaren och på torkaggregat.

Glöm inte heller att "parkera" din bokningscylinder när du utnyttjat din tvättid.

Om den som bokat tvättstugan inte börjat tvätta inom en timme från starttiden får någon annan ta tvättiden.

Vill man ha torktumlare efter tvättiden får man komma överens med den som tvättar efter.

Skador eller felaktigheter på maskiner eller annan utrustning skall omedelbart anmälas till Valvets felanmälan.

Uthyrning

När det gäller andrahandsuthyrning av lägenheter gäller speciella ganska stränga regler enligt lagen om bostadsrätter. Mer om vad som gäller hittar du här.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats i andra hand.

Störande granne

Här anmäler du en störande granne.

Fältet 'Förnamn *' får inte vara tomt.
Fältet 'Efternamn *' får inte vara tomt.
Fältet 'Din e-postadress *' måste innehålla en giltig e-postadress.
Fältet 'Mobiltelefon *' får inte vara tomt.
Fältet 'Ditt femsiffriga lägenhetsnummer (Står på utsidan av lägenhetsdörr) *' får inte vara tomt.
Fältet 'Namn på störande bostadsrättsinnehavare *' får inte vara tomt.
Fältet 'Störande lägenhetsnummer (Står på utsidan av lägenhetsdörr) *' får inte vara tomt.
Fältet 'Störandes adress *' får inte vara tomt.
Fältet 'Datum för störande *' får inte vara tomt.
Fältet 'Klockslag för störande *' får inte vara tomt.
Fältet 'Art av klagomål så detaljerat som möjligt och eventuell åtgärd. *' får inte vara tomt.
* anger obligatoriskt fält.
Senast uppdaterad 2023-01-22 av Ulf Nyström.