Grovsoprum vad gäller

Man får under inga omständigheter slänga vitvaror eller stora möbler i Grovsoprummet

Grovsoprummet ligger mellan port 52-54 och är öppet dygnet runt, tillträde sker med eran nyckeltagg. Läs nedan regler för soprummet.

  • I ett grovsoprum får man ställa ner avfall som emballage, madrasser, leksaker, textil, porslin, dricksglas och andra torra sopor som ryms i kärlen.
  • Man får inte ställa ner byggavfall i större mängd eller farligt avfall som färg-, lack- och limrester, lösnings- och rengöringsmedel, batterier och kemikalier. Detta får varje boende själv transportera till kommunens miljöstation.
  • Elsopor som TV, datorer, lampor, finns en avsedd plats för.
  • Fastighetsägare och de boende ska tillsammans sköta grovsoprummet så att det hålls rent och allt sorteras rätt.
  • Det finns inget lagkrav om att en fastighetsägare ska ha ett grovsoprum men där det är möjligt utrymmesmässigt och där lokalerna är godkända ur arbetsmiljösynpunkt, är det positivt att fastighetsägaren ger den servicen.
  • Man får inte, utan tillstånd, ställa ut grovsopor i och omkring en fastighet. En fastighetsägare har skyldighet att hålla allmänna utrymmen och framförallt utrymningsvägar fria. Det betyder att en fastighetsägare kan komma att transportera bort allt som kan räknas som skräp. Kostnaden för borttransport belastar i slutändan hyresgästerna eftersom fastighetens kostnader ska täckas av hyrorna.

Får du ta saker i grovsoprummet? Detta gäller.

I lagens mening är det att betrakta som stöld (regleras i Brottsbalken). Saker som slängs där betingar nämligen ett värde, och tillfaller fastighetsägaren, tills det de hämtas upp av nästa part, sopföretaget.

Det är kanske inte heller så att den som slängt något vill att det ska användas av någon annan. Det är alltså helt förbjudet att ta något i grovsoprummet.

Senast uppdaterad 2023-08-23 av Ulf Nyström.