Arkitektur

Projektgrupp: Pietro Raffone, Dennis Lindgren, Sture Wallander, Mikael Andersson, Mattias von Geijer, Cilla Jansson, Oskar Nordenmark, Ylva Olofsson, Erik Persson och Olof Selander.

Uppdragsgivare: JM AB
Byggnadsår: 2004/ 2005
Antal lägenheter: ca 143

Med JM AB som uppdragsgivare utförde Arkitekturkompaniet detaljplaneskisser för utbyggnaden av Lilla Essingen. Vid senare etappindelning vann Arkitekturkompaniet ett parallellt uppdrag och fick projekteringsuppdraget för de två sista etapperna, 7A och 7B.

Etapp 7A är utformad som en längre byggnad i 11-8 våningar med långfasaden mot Essingeleden. Byggnaden projekterades med hänsyn till bullerstörningar och explosionsrisker från den närliggande leden.

Balkonger och vardagsrum ligger orienterade mot sydost och Luxviken medan kök med matplatser ligger mot Essingeleden.

Senast uppdaterad 2023-01-22 av Ulf Nyström.