28 nov 2023

Nytt försäkringsbolag / New insurance company (bilangual information)

Av Martin Svenningsen | 2023-11-28 10:07

Föreningen har tecknat nytt försäkringsavtal med Brandsäkra, som kommer att gälla från 1 december 2023.

Orsaken är vårt tidigare bolag höjt premien, och att vi kunnat få samma tjänst från Brandsäkra utan att behöv betala mer.

För alla boende innebär det att bostadstillägget som hos BRF Essinge Port INGÅTT i föreningens försäkring tidigare, flyttas till Brandsäkra. Det blir alltså inga förändringar, mer än att dessa från 1 december ligger i vårt nya bolag. 

Självriskerna är desamma, och vi hoppas också på fortsatt god service.

OBSERVERA att det alltså INTE är en komplett hemförsäkringen, utan enbart detta tillägg.

Samtliga medlemmar måste även i fortsättningen ha egen hemförsäkring.

STYRELSEN

=============================================================

In english

BRF Essinge Port has signed a new insurance agreement with Brandsäkra, which will apply from the 1st of December 2023.
The reason is that our previous company raised the premium, and that we were able to get the 
same service from Brandsäkra for the same cost.

For all residents, this means that the supplementary insurance that is required, called Housing 
Supplement (In Swedish “Bostadsrättstillägg”), will be handeled by Brandsäkra.
The deductibles are the same, and we also hope for continued good service.

NOTE that you must have the full protection of your condominium. Check your situation with your 
insurance company.

THE BOARD OF BRF ESSINGE PORT
15 nov 2023

Extra stämma 14 december -23

Av Martin Svenningsen | 2023-11-15 10:43

Styrelsen har beslutat att kalla till extra föreningsstämma den 14 december kl 20.00.

Stämman har bara två punkter, andra frågor kan inte väckas.

  1.  Proposition om att ge Primusgaragets samfällighetsförening i uppdrag att genomföra ny lantmäteriförrättning, för installation av laddplatser i garaget.
  2. Proposition om att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjlighet att använda del av fasad som reklamplats.

Kallelse med detaljerade proposition kommer att distribueras inom kort.

STYRELSEN23 okt 2023

SLÄPP INTE IN OBEHÖRIGA I BYGGNADEN

Av Martin Svenningsen | 2023-10-23 13:38

Flera föreningar har haft problem med denna peson, som letar runt i grovsoprummet, tar med saker och välter ut sopor på golvet. Söndag den 22 oktober fick även vår förening påhälsning.

Vi uppmanar därför alla att se till att dörren går igen när ni varit i soprummen, och inte släppa in någon ni inte känner igen.

STYRELSEN

9 jun 2023

Nya rutiner för hantering av köplats till parkering

Av Ulf Nyström | 2023-06-09 07:48

För att ställa dig i kö till en garageplats eller utomhusparkering gör du detta på Storholmen Förvaltning webbsida, Inloggning kösystem du måste välja "Skapa Inloggning" om det är första gången du besöker sidan.

Här kan du själv sedan anmäla köplats eller lämna köplats. Du kan också se din status på köplatsen.

10 maj 2023

Information gällande fakturor från Tele2

Av styrelsen | 2023-05-10 11:28

För länge sedan tecknade BRF Essinge Port ett avtal med Tele2 gällande TV, i avtalet ingick ett Grundutbud samt ett tilläggsavtal för digitala tjänster, där föreningen betalade för tilläggstjänsterna.

BRF Essinge Port har sagt upp tilläggstjänsterna och behållit ett omförhandlat grundutbud med digitala kanaler som ingår i hyran. Ni får tillgång till kanalerna genom antennuttaget i lägenheterna.

Då medlemmar själva kunde lägga till fler tjänster i kombination med föreningens avtal så måste medlemmar själva säga upp dessa tjänster hos Tele2 för att inte bli debiterade för dessa.

Ni medlemmar som fått en faktura från Tele2 för TV måste säga upp era tjänster antingen genom Mitt Tele2 eller kontakta kundtjänst.

Tele2 Kundtjänst: 90 222

Tele2 Mitt Tele2: Mitt Tele2

Se nedan grundutbud som ingår i hyran och betalas av BRF Essinge Port. Grundutbudet sänds genom TV uttaget i din lägenhet.

Hälsningar

Styrelsen

Navigation