28 mar 2023

Problem med hissen?

Av Martin Svenningsen | 2023-03-28 10:56

Eftersom det förekommit ett flera anmälningar om felaktiga hissar, som visat sig fungera, har styrelsen infört nya rutiner för att undvika onödiga utgifter.

All felanmälan måste gå via styrelsen, förutom om någon fastnat i hissen. I de fallen anmäler man omgående till jouren via hissens nödtelefon.

Hjälp också till att rensa från grus och småsten i spåret där hissdörren går. Dom kan göra att dörren inte stängs.

STYRELSEN

  16 mar 2023

  Information om bredband och TV

  Av Ulf Nyström | 2023-03-16 07:40

  Hej medlemmar i BRF Essinge Port,

  Med anledning av att Tele2 skickat ut att BRF Essinge Port sagt upp avtalet, kommer här ett förtydligande av vad som gäller för TV och bredband.

  Grundprincipen är att ingenting kommer att märkas.

  TV 

  Föreningen har haft ett avtal med Tele2/ComHem som är uppsagt -MEN DET ÄR OMFÖRHANDLAT och ett nytt gruppavtal är undertecknat. Eftersom det gamla är uppsagt försöker Tele2 ge sken av att allt försvinner. Så är alltså inte fallet, utan grundutbudet av kanaler kommer att finnas kvar.

  Har man redan fler kanaler, ska inte det påverkas vid övergången.

  BREDBAND

  BRF Essinge Port har sagt upp gruppavtalet med Bredbandsbolaget/Telenor och tecknat nytt gruppavtal med Stockholms Stadsnät som levererar 1000 Mbit/s tjänst, detta avtal och tjänst träder ikraft 2024-03-01.

  Föreningen har inget bredbandsavtal med Tele2.

  Bredbandet från Stockholms Stadsnät kommer ingå i hyran. Styrelsen har tecknat ett mycket förmånligt avtal med Stockholms Stadsnät vilket gör att vi kan sänka våra kostnader avsevärt.

  Det kan ske ett kort avbrott av bredband under övergången, mer information sker när vi närmar oss övergången.

  Hälsningar

  Styrelsen

  13 mar 2023

  Ny avgiftshöjning

  Av Martin Svenningsen | 2023-03-13 12:28

  Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 5% från första juli 2023.

  Detta beror främst på ökade räntor, men också på att driftskostnaderna ökar generellt för föreningen.

  STYRELSEN

  7 dec 2022

  Så kallt får det vara i lägenheten

  Av styrelsen | 2022-12-07 08:24

  Nedan följer information från Fastighetsägarna om inomhustemperaturen. Artikeln kan läsas här också, Så kallt får det vara i lägenheten

  När utomhustemperaturen sjunker är det många som undrar hur kallt det får vara i en lägenhet och hur länge man ska behöva vänta på att värmesystemet kommer igång. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring temperatur i lägenheter och vad man kan gör om det är för kallt i en lägenhet.

  Hur kallt får det vara i en lägenhet?

  Olika människor uppfattar temperaturer på helt olika sätt, det som kan vara för kallt för någon är behagligt för någon annan. Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger dock att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 24 grader. Det är riktlinjer som gäller båda hyresrätter och bostadsrätter.

  • Temperaturen får inte långvarigt vara lägre än 18 grader, eftersom det då finns risk för människors hälsa. För förskolor, ålderdomshem och liknande lokaler bör temperaturen vara minst 20 grader.

  Ibland varierar utetemperaturen från dag till dag och det kan ta en tid innan värmesystemet sätter igång. Är det okej?

  Utetemperaturen kan variera kraftigt från en dag till en annan, exempelvis vid omslag från plusgrader till flera minusgrader under en kortare tid. Det gör att värmesystemet som styrs av bland annat utetemperaturen kan ta lite tid på sig att komma igång. Man får som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare acceptera att det är lite kallare en period innan värmesystemet helt kommit igång, men om man upplever att det är för kallt och inte blir varmare på några dagar bör man höra av sig till sin hyresvärd eller styrelsen för bostadsrättsföreningen.

  Vad gör jag om det är kallt i en lägenhet?

  Om det är kallt i lägenheten ska man kontakta sin hyresvärd eller styrelsen för bostadsrättsföreningen som då bör mäta temperaturen och undersöka orsaken till temperaturer under 20 grader.

  Hur ska temperaturen mätas?

  Temperaturen ska mätas en meter upp från golvet och en bit in i rummet. Golvtemperaturen får inte vara lägre än 16 grader.

  En del upplever att det är varmt i lägenheten men att drag från fönster gör att det känns kallt. Vad gör man då?

  Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag. Drag är en vanlig orsak till obehag.

  Drag i lägenheter behöver därför ofta kompenseras med höjd lufttemperatur. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 meter per sekund under vinterhalvåret.

  Vad kan bostadsrättsinnehavaren eller hyresgästen själv göra för att det inte ska vara för kallt i lägenheten?

  • Be den boende att se över så att möbler inte hindrar värmen från elementen att spridas.
  • Om den boende upplever att det är kallt i lägenheten. Be henne eller honom att mäta temperaturen i lägenheten. Temperaturen ska mätas en meter upp från golvet mitt i rummet.

  Tänk på att

  • Om temperaturen långvarigt är under 20 grader ska hyresvärden eller styrelsen för bostadsrättsföreningen göra mätningar för att undersöka orsaken till den låga temperaturen.
  • Vi rekommenderar inte att den boende själv luftar elementen. Luftar man elementen felaktigt är det stor risk för vattenskador och då är det bättre att låta ett proffs ta hand om luftningen.
  30 sep 2022

  Viktig information gällande porttelefonerna

  Av Ulf Nyström | 2022-09-30 11:11

  Porttelefonen är i drift mellan 06:00 – 23:00. Besökare utanför dessa tider gör följande, trycker på knappen B på porttelefonen och slår in mobilnumret till den man skall besöka. När man blir uppringd från porttelefonen så öppnar man dörren genom att trycka på siffran 5 på sin telefon. Detta gäller även dig själv om du inte har din tagg med dig, tryck på knappen B på porttelefonen och slå in ditt egna mobilnummer på porttelefonen, porttelefonen ringer upp din mobil och du öppnar dörren med knappen 5 på din mobiltelefon.

  Navigation