29 feb 2024

Nu byter föreningen bredbandsleverantör

Av styrelsen | 2024-02-29 00:00

BRF Essinge Port har nytt avtal med Stockholms Stadsnät från första mars 2024

När kommer det nya bredbandet igång?

Driftsättningsdag då Stockholms Stadsnät börjar leverera internet hos dig och du kan börja surfa, är planerad till 29 februari, 2024. När bredbandet är driftsatt har du bekväm tillgång till snabbt och driftsäkert internet med hastighet upp till 1000/1000 Mbit genom föreningens gruppavtal.

Alla medlemmar i föreningen har fått brev med information från den Stockholm Stadsnät.

Avbrott vid driftsättningen

På driftsättningsdagen kopplas alla anslutningar i källaren över till den nya leverantören. Vid överkopplingen kan det förekomma avbrott i bredbandsleveransen på upp till 2 timmar.Överkopplingen sker mellan kl. 8-17. Vid problem med internet efter kl. 17 kontakta Stockholms Stadsnäts kundtjänst direkt för att påbörja felsökning.


Viktig information gällande din Router från Telenor

Har du en router från Telenor kommer du att bli kontaktad av Telenor för att skicka tillbaka den till Telenor. Har du frågor så kontaktar du supporten på Telenor Support
Information om ny router hittar du på projektsidan och i texten nedan.

OBSERVERA att Telenors försäljare kan kontakta dig för att teckna avtal på nytt, fast bredband via dom igen. Det ska man inte göra, eftersom det inte fungerar efter 1 mars.

För att endast använda internet utan extra tjänster (tv, telefoni) behöver du bara ansluta en router till bredbandsuttaget. Du kan ansluta en befintlig router. Behöver du en ny så finns routrar som Stockholm Stadsnät har testat och rekommenderar i nätet att köpa i Stockholms Stadsnät webbshop. Det går även att köpa router från valfri återförsäljare av elektronikprodukter.


Mer information finns här, Bredband Stockholms Stadsnät

22 feb 2024

Skada port 52

Av Martin Svenningsen | 2024-02-22 14:55

En lastbil har kört sönder taket ovanför port 52:s entré.
Skadan är registrerad och kommer att lagas så snart ansvarsfrågan är utredd.

STYRELSEN

8 jan 2024

Förbud mot matfett i avloppet

Av Martin Svenningsen | 2024-01-08 12:45

Från och med 1 januari 2024 införs en ny lagstiftning för hantering av ätligt fett och oljor. Det får inte längre hällas ut i avloppet, utan ska sorteras som matavfall eller lämnas till återvinningscentral.

Gör så här istället

Stekfett och mindre mängder fett

1. Torka ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper och släng pappret i matavfallet. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet kan användas för att producera biogas.

2. Mindre mängder fett kan också samlas in tillsammans med matavfallet. Ett sätt är att låta fettet stelna i kylen, till exempel i en kopp. Det stelnade fettet är lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet.

Större mängder flytande fett och olja

3. Större mängder fett och avsvalnad matolja (till exempel frityrolja) hälls med hjälp av en tratt i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork och lämnas på kommunens återvinningscentral.

Övrig sopsortering enligt nya riktlinjer

Föreningen har dispens från att sortera matavfall separat, i väntan på att sophanteringsanläggningarna ska vara ombyggda. Detta förväntas vara klart under innevarande år.

8 jan 2024

När behandlar styrelsen mitt ärende?

Av Martin Svenningsen | 2024-01-08 12:29

Många ärenden och frågor som skickas till styrelsen, måste tas upp formellt på våra sammanträden.
Därför kan det ibland ta lite tid att få svar på sitt ärende.

(Detta gäller naturligtvis inte felanmälan, som kräver snabba åtgärder. Dessa behöver inte heller beslutas på ett ordinarie sammanträde.)

Styrelsen sammanträder generellt första måndagen i månaden, förutom under sommaren.
Skulle den dagen infalla på en storhelg, flyttas sammanträdet en vecka framåt.

Svar på allmänna frågor kan ofta hittas på hemsidan.

STYRELSEN

28 nov 2023

Nytt försäkringsbolag / New insurance company (bilangual information)

Av Martin Svenningsen | 2023-11-28 10:07

Föreningen har tecknat nytt försäkringsavtal med Brandkontoret, som kommer att gälla från 1 december 2023.

Orsaken är vårt tidigare bolag höjt premien, och att vi kunnat få samma tjänst från Brandkontoret utan att behöv betala mer.

För alla boende innebär det att bostadstillägget som hos BRF Essinge Port INGÅTT i föreningens försäkring tidigare, flyttas till Brandsäkra. Det blir alltså inga förändringar, mer än att dessa från 1 december ligger i vårt nya bolag. 

Självriskerna är desamma, och vi hoppas också på fortsatt god service.

OBSERVERA att det alltså INTE är en komplett hemförsäkringen, utan enbart detta tillägg.

Samtliga medlemmar måste även i fortsättningen ha egen hemförsäkring.

STYRELSEN

=============================================================

In english

BRF Essinge Port has signed a new insurance agreement with Brandkontoret, which will apply from the 1st of December 2023.
The reason is that our previous company raised the premium, and that we were able to get the 
same service from Brandkontoret for the same cost.

For all residents, this means that the supplementary insurance that is required, called Housing 
Supplement (In Swedish “Bostadsrättstillägg”), will be handeled by Brandkontoret.
The deductibles are the same, and we also hope for continued good service.

NOTE that you still must have the full protection of your condominium. Check your situation with your 
insurance company.

THE BOARD OF BRF ESSINGE PORT
Navigation