24 sep 2023

Brandutryckning till vår fastighet

Av Martin Svenningsen | 2023-09-24 11:01

Under förmiddagen den 24 september, larmades brandkåren till vår fastighet efter att det uppstått någon slags rökutveckling i garaget. Räddningstjänsten konstaterade att det inte verkar handlat om någon brand, utan troligen att någon startat ett fordon som haft läckage i motorn, vilket skapat "röken".

Räddningstjänsten har gått igenom alla förråd och utrymmen i anknytning till garaget, utan att hitta några problem. 

Denna incident påminner oss också om vikten av att använda våra parkeringsplatser enbart för deras avsedda ändamål, nämligen att parkera bilar. Vi uppmuntrar alla hyresgäster att se till att inget annat än fordon förvaras i garaget och att städa bort eventuell skräp eller föremål som inte hör hemma där.

STYRELSEN

4 sep 2023

Tvättstugor & felanmälan

Av Martin Svenningsen | 2023-09-04 09:27

Tvättstugorna - uppdatering 4 september

I bägge tvättstugorna finns för närvarande trasiga tvättmaskiner.

Samma gäller mangeln. Med tanke på föreningens ekonomi, och de höga priserna maskinerna betingar, kommer styrelsen att ta fram ett offertunderlag. Därför får alla medlemmar  en enkät i sin mail, som ska hjälpa till med val av lämplig utrustning.

Tills vidare kommer enbart två av tre tvättmaskiner att fungera.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Felanmälan tvättstuga och gästlägenhet

Görs till styrelsen - INTE till Fastighetsägarna, då de inte har avtal för tvättstugorna.

Felanmälan fastighet eller egen lägenhet 

Felanmälan till Fastighetsägarna får medlemmar ENBART göra vid två tillfällen;

  • Fel i den egna lägenheten. OBSERVERA att anmälaren själv betalar för detta.
  • AKUTA fel i fastigheten (vattenläckage eller vandalisering) som riskerar att skada huset.

I alla övriga fall ska styrelsen kontaktas.

Felanmälan hiss

Om någon fastnar i hissen, ska nödtelefonen användas.

Felanmälan av hiss i övrigt ska alltid göras till styrelsen på telefon.


9 jun 2023

Nya rutiner för hantering av köplats till parkering

Av Ulf Nyström | 2023-06-09 07:48

För att ställa dig i kö till en garageplats eller utomhusparkering gör du detta på Storholmen Förvaltning webbsida, Inloggning kösystem du måste välja "Skapa Inloggning" om det är första gången du besöker sidan.

Här kan du själv sedan anmäla köplats eller lämna köplats. Du kan också se din status på köplatsen.

10 maj 2023

Information gällande fakturor från Tele2

Av styrelsen | 2023-05-10 11:28

För länge sedan tecknade BRF Essinge Port ett avtal med Tele2 gällande TV, i avtalet ingick ett Grundutbud samt ett tilläggsavtal för digitala tjänster, där föreningen betalade för tilläggstjänsterna.

BRF Essinge Port har sagt upp tilläggstjänsterna och behållit ett omförhandlat grundutbud med digitala kanaler som ingår i hyran. Ni får tillgång till kanalerna genom antennuttaget i lägenheterna.

Då medlemmar själva kunde lägga till fler tjänster i kombination med föreningens avtal så måste medlemmar själva säga upp dessa tjänster hos Tele2 för att inte bli debiterade för dessa.

Ni medlemmar som fått en faktura från Tele2 för TV måste säga upp era tjänster antingen genom Mitt Tele2 eller kontakta kundtjänst.

Tele2 Kundtjänst: 90 222

Tele2 Mitt Tele2: Mitt Tele2

Se nedan grundutbud som ingår i hyran och betalas av BRF Essinge Port. Grundutbudet sänds genom TV uttaget i din lägenhet.

Hälsningar

Styrelsen

5 apr 2023

Lagen skärpt för renovering i lägenhet utan tillstånd

Av Martin Svenningsen | 2023-04-05 13:44

Den 1 januari 2023 trädde en lagändring i kraft som innebär hårdare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet.

De nya reglerna i Bostadsrättslagen förtydligar att bostadsrättshavaren inte utan tillstånd får utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar förändringar eller nybyggnation som avser följande:

  • Ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller ventilation,
  • Anordning som hör till ventilationssystemet (exempelvis fläktar, ventiler eller ventilationsdon),
  • Del av fastighetens brandskydd (exempelvis brandtätning och gränser mellan brandceller),
  • Ingrepp i bärande konstruktion,
  • Ändring av planlösning,

Om en bostadsrättshavare har utfört en otillåten renovering kan det leda till uppsägning av bostadsrätten om bostadsrättshavaren inte efter föreningens begäran antingen i efterhand ansöker om tillstånd för renoveringen och får det beviljat, eller återställer lägenheten så som den var innan den otillåtna renoveringen utfördes.

Har du frågor, kika på förenings hemsida, där man också kan läsa hur man söker tillstånd i vår förening.

STYRELSEN

Navigation