9 jun 2023

Nya rutiner för hantering av köplats till parkering

Av Ulf Nyström | 2023-06-09 07:48

För att ställa dig i kö till en garageplats eller utomhusparkering gör du detta på Storholmen Förvaltning webbsida, Inloggning kösystem du måste välja "Skapa Inloggning" om det är första gången du besöker sidan.

Här kan du själv sedan anmäla köplats eller lämna köplats. Du kan också se din status på köplatsen.

7 jun 2023

Hissen port 53

Av Martin Svenningsen | 2023-06-07 19:04

Uppdatering 9 juni 12:17

Hissen åter i drift.

En separat och mer detaljerad beskrivning av fel och möjliga åtgärder, kommer att skickas i separat mail till boende i port 53.

/Styrelsen

10 maj 2023

Information gällande fakturor från Tele2

Av styrelsen | 2023-05-10 11:28

För länge sedan tecknade BRF Essinge Port ett avtal med Tele2 gällande TV, i avtalet ingick ett Grundutbud samt ett tilläggsavtal för digitala tjänster, där föreningen betalade för tilläggstjänsterna.

BRF Essinge Port har sagt upp tilläggstjänsterna och behållit ett omförhandlat grundutbud med digitala kanaler som ingår i hyran. Ni får tillgång till kanalerna genom antennuttaget i lägenheterna.

Då medlemmar själva kunde lägga till fler tjänster i kombination med föreningens avtal så måste medlemmar själva säga upp dessa tjänster hos Tele2 för att inte bli debiterade för dessa.

Ni medlemmar som fått en faktura från Tele2 för TV måste säga upp era tjänster antingen genom Mitt Tele2 eller kontakta kundtjänst.

Tele2 Kundtjänst: 90 222

Tele2 Mitt Tele2: Mitt Tele2

Se nedan grundutbud som ingår i hyran och betalas av BRF Essinge Port. Grundutbudet sänds genom TV uttaget i din lägenhet.

Hälsningar

Styrelsen

5 apr 2023

Lagen skärpt för renovering i lägenhet utan tillstånd

Av Martin Svenningsen | 2023-04-05 13:44

Den 1 januari 2023 trädde en lagändring i kraft som innebär hårdare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet.

De nya reglerna i Bostadsrättslagen förtydligar att bostadsrättshavaren inte utan tillstånd får utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar förändringar eller nybyggnation som avser följande:

  • Ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller ventilation,
  • Anordning som hör till ventilationssystemet (exempelvis fläktar, ventiler eller ventilationsdon),
  • Del av fastighetens brandskydd (exempelvis brandtätning och gränser mellan brandceller),
  • Ingrepp i bärande konstruktion,
  • Ändring av planlösning,

Om en bostadsrättshavare har utfört en otillåten renovering kan det leda till uppsägning av bostadsrätten om bostadsrättshavaren inte efter föreningens begäran antingen i efterhand ansöker om tillstånd för renoveringen och får det beviljat, eller återställer lägenheten så som den var innan den otillåtna renoveringen utfördes.

Har du frågor, kika på förenings hemsida, där man också kan läsa hur man söker tillstånd i vår förening.

STYRELSEN

16 mar 2023

Information om bredband och TV

Av Ulf Nyström | 2023-03-16 07:40

Hej medlemmar i BRF Essinge Port,

Med anledning av att Tele2 skickat ut att BRF Essinge Port sagt upp avtalet, kommer här ett förtydligande av vad som gäller för TV och bredband.

Grundprincipen är att ingenting kommer att märkas.

TV 

Föreningen har haft ett avtal med Tele2/ComHem som är uppsagt -MEN DET ÄR OMFÖRHANDLAT och ett nytt gruppavtal är undertecknat. Eftersom det gamla är uppsagt försöker Tele2 ge sken av att allt försvinner. Så är alltså inte fallet, utan grundutbudet av kanaler kommer att finnas kvar.

Har man redan fler kanaler, ska inte det påverkas vid övergången.

BREDBAND

BRF Essinge Port har sagt upp gruppavtalet med Bredbandsbolaget/Telenor och tecknat nytt gruppavtal med Stockholms Stadsnät som levererar 1000 Mbit/s tjänst, detta avtal och tjänst träder ikraft 2024-03-01.

Föreningen har inget bredbandsavtal med Tele2.

Bredbandet från Stockholms Stadsnät kommer ingå i hyran. Styrelsen har tecknat ett mycket förmånligt avtal med Stockholms Stadsnät vilket gör att vi kan sänka våra kostnader avsevärt.

Det kan ske ett kort avbrott av bredband under övergången, mer information sker när vi närmar oss övergången.

Hälsningar

Styrelsen

Navigation