28 nov 2023

Nytt försäkringsbolag / New insurance company (bilangual information)

Av Martin Svenningsen | 2023-11-28 10:07

Föreningen har tecknat nytt försäkringsavtal med Brandsäkra, som kommer att gälla från 1 december 2023.

Orsaken är vårt tidigare bolag höjt premien, och att vi kunnat få samma tjänst från Brandsäkra utan att behöv betala mer.

För alla boende innebär det att bostadstillägget som hos BRF Essinge Port INGÅTT i föreningens försäkring tidigare, flyttas till Brandsäkra. Det blir alltså inga förändringar, mer än att dessa från 1 december ligger i vårt nya bolag. 

Självriskerna är desamma, och vi hoppas också på fortsatt god service.

OBSERVERA att det alltså INTE är en komplett hemförsäkringen, utan enbart detta tillägg.

Samtliga medlemmar måste även i fortsättningen ha egen hemförsäkring.

STYRELSEN

=============================================================

In english

BRF Essinge Port has signed a new insurance agreement with Brandsäkra, which will apply from the 1st of December 2023.
The reason is that our previous company raised the premium, and that we were able to get the 
same service from Brandsäkra for the same cost.

For all residents, this means that the supplementary insurance that is required, called Housing 
Supplement (In Swedish “Bostadsrättstillägg”), will be handeled by Brandsäkra.
The deductibles are the same, and we also hope for continued good service.

NOTE that you must have the full protection of your condominium. Check your situation with your 
insurance company.

THE BOARD OF BRF ESSINGE PORT
15 nov 2023

Extra stämma 14 december -23

Av Martin Svenningsen | 2023-11-15 10:43

Styrelsen har beslutat att kalla till extra föreningsstämma den 14 december kl 20.00.

Stämman har bara två punkter, andra frågor kan inte väckas.

  1.  Proposition om att ge Primusgaragets samfällighetsförening i uppdrag att genomföra ny lantmäteriförrättning, för installation av laddplatser i garaget.
  2. Proposition om att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjlighet att använda del av fasad som reklamplats.

Kallelse med detaljerade proposition kommer att distribueras inom kort.

STYRELSEN