8 jan 2024

Förbud mot matfett i avloppet

Av Martin Svenningsen | 2024-01-08 12:45

Från och med 1 januari 2024 införs en ny lagstiftning för hantering av ätligt fett och oljor. Det får inte längre hällas ut i avloppet, utan ska sorteras som matavfall eller lämnas till återvinningscentral.

Gör så här istället

Stekfett och mindre mängder fett

1. Torka ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper och släng pappret i matavfallet. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet kan användas för att producera biogas.

2. Mindre mängder fett kan också samlas in tillsammans med matavfallet. Ett sätt är att låta fettet stelna i kylen, till exempel i en kopp. Det stelnade fettet är lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet.

Större mängder flytande fett och olja

3. Större mängder fett och avsvalnad matolja (till exempel frityrolja) hälls med hjälp av en tratt i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork och lämnas på kommunens återvinningscentral.

Övrig sopsortering enligt nya riktlinjer

Föreningen har dispens från att sortera matavfall separat, i väntan på att sophanteringsanläggningarna ska vara ombyggda. Detta förväntas vara klart under innevarande år.

8 jan 2024

När behandlar styrelsen mitt ärende?

Av Martin Svenningsen | 2024-01-08 12:29

Många ärenden och frågor som skickas till styrelsen, måste tas upp formellt på våra sammanträden.
Därför kan det ibland ta lite tid att få svar på sitt ärende.

(Detta gäller naturligtvis inte felanmälan, som kräver snabba åtgärder. Dessa behöver inte heller beslutas på ett ordinarie sammanträde.)

Styrelsen sammanträder generellt första måndagen i månaden, förutom under sommaren.
Skulle den dagen infalla på en storhelg, flyttas sammanträdet en vecka framåt.

Svar på allmänna frågor kan ofta hittas på hemsidan.

STYRELSEN