8 jan 2024

När behandlar styrelsen mitt ärende?

Av Martin Svenningsen | 2024-01-08 12:29

Många ärenden och frågor som skickas till styrelsen, måste tas upp formellt på våra sammanträden.
Därför kan det ibland ta lite tid att få svar på sitt ärende.

(Detta gäller naturligtvis inte felanmälan, som kräver snabba åtgärder. Dessa behöver inte heller beslutas på ett ordinarie sammanträde.)

Styrelsen sammanträder generellt första måndagen i månaden, förutom under sommaren.
Skulle den dagen infalla på en storhelg, flyttas sammanträdet en vecka framåt.

Svar på allmänna frågor kan ofta hittas på hemsidan.

STYRELSEN