22 feb 2024

Skada port 52

Av Martin Svenningsen | 2024-02-22 14:55

En lastbil har kört sönder taket ovanför port 52:s entré.
Skadan är registrerad och kommer att lagas så snart ansvarsfrågan är utredd.

STYRELSEN