20 maj 2024

DETTA TALADE VI OM PÅ STÄDDAGEN

Av Martin Svenningsen | 2024-05-20 07:27

För dig som inte var med på stöddagen, kommer här en del av den informationen som styrelsen gav;

NYA BREDBANDET
Övergången till ny bredbandsleverantör har gått väldigt enkelt. 
Däremot har förra leverantören Tele2, varit väldigt aggressiva i sin telefonförsäljning riktad mot föreningens medlemmar.
Notera därför följande :

* Du ska INTE teckna något avtal för bredband. Detta ingår i din avgift genom gruppabonnemang med annan leverantör.
* Du kan fortfarande vara knuten till ComHem/Tele2 för TV. Grundutbudet ingår i avgiften, men allt utöver det står man själv för.
* För att få ut full fart av den nya leverantören, måste du troligen skaffa en ny router. Det är dock inte nödvändigt, om du är nöjd med den hastighet du har idag.

FASADEN
Under hösten kommer styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en tids- och åtgärdsplan för reparation av fasaden.
Detta är ett arbete där styrelsen kommer att behöva hjälp, och är du intresserad av att hjälpa till med detta, anmäl dig gärna till oss.
Maila, och skriv "Fasadgruppen" i ämnesraden.


MÅSAR
Föreningen har anlitat Anticimex för att på olika sätt förhindra måsarna från att bygga bo, och häcka på vårt tak. Dessa åtgärder är nu genomförda, och vi hoppas att dessa ska hjälpa.


STÄMMAN 2024
Kallelsen har kommit analogt till alla medlemmar. Däremot kommer alla handlingar att skickas ut digitalt.
Styrelsen kommer inte att lägga några propositioner i år. Bland annat har vi inte fått fram något bra underlag för att föreslå fasadreklam i tid till stämman.

VALBEREDNINGEN
Vill du vara med i styrelsen, eller känner någon du tror skulle passa, kontakta valberedningen. Den består av Anna Björk och Desiree Nygren.
Maila styrelsen@essingeport.se, och skriv "Valberedningen"  i ämnesfältet.

UPPRUSTNING ENTRÉERNA
Styrelsen håller just nu på att se över "entréhusen" mot Essingeleden. Dessa börjar bli slitna, och behöver rustas upp.
När det kan ske är oklart, men siktet är ställt på att inleda åtgärder under detta verksamhetsår.

STYRELSEN